Titebond II Premium Lepidlo na drevo D3

  Titebond II Premium Lepidlo na drevo D3

  Kód:
  6,90 €
  S DPH Dodanie do 24 hod.

  Titebond II Premium je vysokopevnostné vodeodolné lepidlo, ktoré splňuje prísnu americkú normu ANSI Typ 2 špecifikácie odolnosti voči vode. Lepí všetky drevené vonkajšie konštrukcie vrátane záhradného nábytku. Titebond II Premium poskytuje silnú počiatočnú lepivosť v krátkej dobe, vysokú pevnosť a vynikajúcu brúsiteľnosť. Titebond II Premium je ľahko použiteľný, netoxický, odolný voči zlým poveternostným podmienkam. Lepidlo je možné ľahko očistiť navlhčenou handričkou.

  Objem
  Množstvo
    Na sklade

  • Vysokopevnostné vode odolné lepidlo.

  • Ideálne pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

  • Odolnosť voči vode D3.

  • Silná počiatočná lepivosť a rýchle tuhnutie.

  • Ideálne pre vysokofrekvenčné lepenie a lisovanie za tepla.

  • Spoj je silnejší než pevnosť dreva.

  • Vynikajúca odolnosť voči väčšine rozpúšťadiel.

  • Dobre brúsiteľné a prelakovateľné.

  • Univerzálne – lepí drevo, drevovláknité a drevotrieskové dosky, vysokotlakové lamináty.

  • Ľahké čistenie vodou.  • Typ: Polyvinyl acetát PVA

  • Použitie: Interiér a exteriér

  • Doba otvorenia: max. 5 minút

  • Celková montážna doba: 10–15 minút

  • Úplné zaschnutie: 24 hodín

  • Pracovná a skladovacia teplota: 10–30 °C

  • Skupina namáhania: DIN EN 204 / D3


   Pozor.png  Pozor:

  H315 Dráždi kožu.

  H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

  Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.


  PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.

  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

  Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/štátnych/medzinárodných predpisov

  Detaily produktu

  24 Položky

  Stiahnuť

  Titebond II Premium Wood Glue D3

  Safety data sheet

  Stiahnuť (112.5KB)

  Titebond II Premium

  Karta bezpečnostných údajov

  Stiahnuť (118.36KB)